Gesten - nedlagt pr. 28.03.2017

Gesten Lokalforening har på ekstra ordinær generalforsamling den 28.03.2017 besluttet af nedlægge foreningen.

 

Der er en del af jer som har talt om at fortsætte med at være medlem af Familie og Samfund fremover, bare i en af de andre lokalforeninger eller 

Familie og Samfund Sydjylland.

 

Her ses adresserne på de øvrige lokalformænd: 

Askov Lokalforening, formand Anni Bennetzen, telefon 75 36 11 62, e-mail atbennetzen@hotmail.com

Bække Lokalforening, formand Ulla Clausen, telefon 40 20 06 32, e-mail flora-muld@mail.dk

Føvling Lokalforening, formand Marie Ebsen, telefon 75 36 11 62, e-mail marie.k.ebsen@hotmail.com

Læborg Lokalforening, formand Sanne Ravn, telefon 21 91 72 75, e-mail ibsa@profibermail.dk

Familie og Samfund Sydjylland, formand Grethe Friedrichsen, telefon 28 49 50 44, e-mail gfriedrichsen@vejen-net.dk

 

  --------------- o ---------------

 

Kære medlemmer

Velkommen til et nyt og spændende sommerprogram 2016.

Af praktiske hensyn er det vigtigt, at tilmelde sig i så god tid som mulig. Vi har prioriteret at bruge lidt af kassebeholdningen, og derfor er flere af arrangementerne til under kostpris. Koningentet er fastsat til kr. 180,- og kan indbetales til kontonummer: xxxx xxxxxxxxxx Husk at påføre navn, når I betaler. I kan naturligvis også betale direkte til bestyrelsen. Når én i husstanden er medlem, regnes ægtefællen med.

-----------  o  -----------

Gesten Lokalforening

Formand: Anne Marie Flugt Sørensen –

mail: villyfs@profibermail.dk

 

Onsdag den 24. august kl. 19.00

Besøg 'Langrejsgaard' retro og brugskunst

Torsdag den 6. oktober kl. 19.00

Kvisten: Opstart håndarbejdscafé.

Torsdage i lige uger kl. 19.00 – 22.00

Kvisten: Håndarbejdscafé.til og med uge 16

Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00

Kvisten: Arv og testamente

Mandag den 28. november kl. 19.00

Lave juledekorationer med Marianne og Lizette.

Mandag den 16. januar kl. 19.00

Kvisten: Jordstråler m.m. ved Mogens Andersen, Askov

Torsdag den 26. januar kl. 19.00

Fællesspisning i Forsamlingshuset.

Mandag den 20. februar kl. 19.00

Besøg 'Den lille butik' i Bække..

Mandag den 13. marts kl. 19.00

Kvisten: Generalforsamling.

Tirsdag den 18. april kl. 19.00

Familie og Samfund, Gesten lukkes.

 

 

Alle er velkomne

til arrangementerne, også i de andre lokale foreninger.

Ved de andre foreninger i Sydjylland – HUSK medlemskort.