Generalforsamling 24. oktober 2016

Oprettelsesdato: Nov 28, 2016 2:30:49 PM

Den årlige generalforsamling blev i år afholdt i det renoverede Spejderhus i Allingåbro.

Formand, Bente Sejersen Nielsen, fortalte i  sin beretning om årets gang, hvorefter Kassereren, Annitta Simonsen, fremlagde regnskabet. Der var ingen kommentarer til nogen af delene.  

Der var udskiftning i bestyrelsen. Grete Degn ønskede ikke genvalg. Vi vil gerne takke Grete for hendes store indsats, gennem de sidste fire år, og vi håber da, hun er frisk på at tage en ny periode, hvis der bliver et behov.

Lillian Marxsen, Assentoft, blev valgt til bestyrelsen. Vi byder Lillian hjerteligt velkommen, og ser frem til et godt og produktivt samarbejde.

 

Som der blev foreslået og billiget på generalforsamlingen vil vi gå videre med et evt. samarbejde med Madsen’s Turist, Ørsted. Enten booker vi os ind på et af deres planlagte arrangementer, eller planlægger og arrangerer vi selv en tur, som han så sælger eventuelle restpladser på.

Foreningen bød på kaffe med kringle og lagkage.

Efter generalforsamlingen kom Kim Jacobus Paulsen, Gjerrild.

Vi lever i en tid, hvor voksne mennesker i fuld alvor diskuterer, om man er dansk, hvis man har en dansk mor og en udenlandsk far. Den type af debatter kommer helt bag på Kim Jacobus Paulsen, der er født og opvokset i Danmark, har dansk statsborgerskab, men som føler sig mindst lige så tysk som dansk. Kims familie har rødder i det tyske mindretal i Sønderjylland, og livet mellem to nationaliteter har lært ham, at man skal passe enormt på med at tro, at noget er specielt dansk, tysk, iransk, svensk osv.

Kim fortalte med udgangspunkt i sin families historie, hvor morfaren var nazist, og en morbror dansk modstandsmand. Om hvordan han, med tyske aner, har det med at bo i Danmark. Der blev tænkt mange tanker, både under og efter foredraget. Nogle af dem kom da også til udtryk under selve foredraget, hvilket Kim var meget glad for, da han mener, at det er enormt vigtigt, at få en kritisk diskussion af nationalisme.