Bestyrelse

Regionsformand

Mie Jensen, Overbyvej 28, Rom, 7620 Lemvig

Tlf. 9782 2377 - mobil 2425 2377

E-mail: jensen@7620rom.dk

 
Næstformand - hjemmesideredaktør

Hanne Ellgaard Kristensen, Hovervej 141, 6971 Spjald

Tlf. 9734 8118  mobil 24427289

E-mail: muldbjerg@mail.tele.dk

 
Kasserer

Elna Bækgaard, Sandbækvej 3, Tanderupkær, 7400 Herning

Tlf. 9716 4203 mobil 4052 6936

E-mail: sbebaekgaard@gmail.com


Sekretær

Marie Christiansen, Ørnevej 30, 7600 Struer

Tlf. 9784 0765 mobil 2066 3262

E-mail: marie.famogsam@webspeed.dk


Referent

Elin Jensen, Overbyvej 23, Rom, 7620 Lemvig

Tlf. 9782 0958 mobil 2722 0958

E-mail: engmark@7620rom.dk

Tilmeldinger

Kaja Andersen, Houlindvej 33, Bonnet, 7620 Lemvig

Tlf:3029 0125

E-mail: houstor7620@gmail.com


Øvrige Bestyrelsesmedlemmer

Maria Tylvad, Hanningvej 15, Hanning, 6900 Skjern

Tlf. 9736 2158 mobil 6111 4465

E-mail: hanninggaard@hanninggaard.dk


Rita Jensen, Overisenvej 10, Isenvad, 7430 Ikast

Tlf. 28620044

E-mail: rita.h.jensen@gmail.com

Medlemsregistrering:

Skal sendes til kassereren, Elna Bækgaard