Arv og testamente

Oprettelsesdato: Jan 17, 2014 3:49:28 PM

Den 13 januar havde vi besøg af Advokat Loa Nedergård Andersen. emnet var " Arv og testamente". 22 kom  for at blive lidt klogere på dette vanskelige emne,  Loa var  god til at fortælle, så vi fik rigtig meget ud af det.  og noget af det hun pointerede mest var nok at ægtefæller kunne oprette testamente, hvis de f.eks. ville mindske arven til børnene mest mulig,  for at kunne beholde huset,  men at papirløse par skulle,  hvis de ville begunstige partneren, da denne ellers overhovedet ikke ville arve noget. Efter kaffen var der spørgsmål. Det var en rigtig god aften .