Generalforsamling

Oprettelsesdato: Nov 18, 2014 1:32:2 PM

Generalforsamlingen blev afholdt den 20. oktober 2014 på Bakkely Plejecenter. Bakkely er beliggende i Gjesing ved Auning i en dejlig natur, desværre har vi erfaret at hjemmet står for en lukning. Men det gjorde intet ved den dejlige, gode og hjemlige hygge der var i dagligstuen hvor vores generalforsamling blev holdt.

Alle de fremmødte blev orienteret om årets gang, herunder en gennemgang af arrangementer og regnskab. Vi tog afsked med Anne Knudsen som ikke ønskede genvalg til bestyrelsen,  Birgit Henningsen blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem. På valg var også Kirsten Eskildsen som har virket som revisor i foreningen i en lang årrække. Gudrun Græsborg blev valgt som ny revisor.

Efter kaffe, kage og brød - tak til køkkenet på Bakkely for dejlig forplejning - kom Vera Mikkelsen fra Vivild. Hun spillede klaver og guitar, sang og viste billeder som passede til.

Der var ingen undskyldning for ikke at synge med, da alle tekster enten stod i de ombragte sangbøger eller blev vist via projektor.  

Som bekendt synger hver fugl med sit næb....... men en utrolig hyggelig og dejlig aften.