Tolderen

Foredrag med tolderen "Knud Erik Rasmussen".

Onsdag den 26. april 2023 var 28 medlemmer samlet i Cafeen, Træningscenter Vest til foredrag ”Blandt

toldere og syndere” ved tidligere operativ leder i Skat Knud Erik Rasmussen. Knud Erik fortalte, meget

levende og med humor, om sit arbejde gennem 40 år med kontrol af skibe, lige fra store luksuslinere med

2.000 – 3.000 passagerer og 2.500 besætningsmedlemmer til mindre fiskerbåde. Tolderne undersøgte

skibene for smugling af narko, som kunne være mange millioner værd, hvis det nåede på gaden, men også

våben og sprængstoffer. Det kunne til tider være et farligt job, når man skulle dybt ned i skibet, f.eks.

kulskibe og andet hvor der kunne være gasser af forskellig art og måske ikke så megen ilt, så der var stor

fokus på sikkerheden. En interessant og god aften.