Askov-Malt

 

 

ASKOV LOKALFORENING

Formand: Anni Bennetzen – mail: atbennetzen@hotmail.com

 

Tirsdag den 15. august kl.14.00

Havebesøg hos Elsebeth og Niels Åge Jochumsen,

Ladelundvej 60, 6650 Brørup.

Afgang fra Dammen kl.13.45.

Entré 30 kr. Kaffe og kage klarer vi.

Tilmelding senest den 14. august til Anni eller Herdis.


Torsdag den 31. august kl.14.00

Besøg hos JH ståldesign, Timekær 11, 6630 Rødding.

Kreativt smedearbejde til hus og have.

Afgang fra Dammen kl.13.30

Entré 85 kr. Kaffe og kage klarer vi.

Tilmelding senest den 28. august til Anni eller Herdis.


Tirsdag den 12. september kl.14.00

Besøg hos Bindeballe Købmandsgård, Bindeballevej 100,

7183 Randbøldal.

Afgang fra Dammen kl.13.30.

Entré 85 kr. Kaffe og kage klarer vi.

Tilmelding senest den 11. september til Anni eller Herdis.


Torsdag den 12. oktober kl.14.00

Besøg på Vejen Kunstmuseum, Østergade 4,6600 Vejen.

Entré 60 kr.

Afgang fra Dammen kl.13.45.

Tilmelding senest den 9. oktober til Anni eller Herdis.

November

Evt. biograftur til Brørup eller Rødding.


Tirsdag den 5. december kl.19.00 på Birkely

Julehygge med fællessang, kaffe og bankospil.

Entré 30 kr. Husk pakke til bankospil.

2024

Litteratureftermiddage med Edit Schmidt.

Entré hver eftermiddag 20 kr.

Kaffe og kage klarer værtinden.


Mandag den 8. januar kl.14.00

Hos Inger Barsballe, Sandmarken 11.


Mandag den 22. januar kl.14.00

Hos Anni Bennetzen, Møllevej 16.


Mandag den 5. februar kl.14.00

Hos Rita Jacobsen, Sandmarken 4.


UGE 8: Skolekøkken Askov Malt Skole.

Nærmere info følger.


Mandag den 11. marts kl.14.00

Besøg hos Cathys stof og garn og Lauras loppefund.

Torvet 8 Askov. Entré 30 kr.


Tirsdag den 19. marts kl.19.00 på Birkely.

Generalforsamling.


Askov Lokalforening

Formand: Anni Bennetzen – mail: atbennetzen@hotmail.com

 2021

Fredag den 15. okt. kl. 14.00

Besøg på Askov Polster, Jelshøjvej 27.

Afgang fra Dammen kl. 13:45

Entré 30 kr. Kaffe og kage klarer vi.

Husk tilmelding 

Tirsdag den 26. oktober kl. 19:00

Foredrag på Knudepunktet med Helle Juhl (arr. Familie og Samfund, Sydjylland)

Torsdag den 2. december kl. 19.00 på Birkely

Julehygge med fællessang, kaffe og bankospil.

Entré 30 kr.

Husk pakke til bankospil.

2022

Skolekøkkenet på Askov Malt skole.

(dato følger)

Litteratureftermiddage med Edit Schmidt:

Entre: hver eftermiddag 20,-kr.  Kaffe og kage klarer værtinden.

Mandag den 10. januar kl. 14:00

Hos Inger Barsballe, Sandmarken 11

Mandag den 24. januar kl. 14:00

Hos Herdis Knudsen, Søndervangvej 7

Mandag den 7. februar kl. 14:00

Hos Anni Bennetzen, Møllevej 16

Mandag den 21. februar kl. 14:00

Hos Kirstine Jørgensen, Ø. Skibelundsvej35

Tirsdag den 22. marts kl. 19.00 på Birkely

Generalforsamling.

Foreningen er vært med ost og vin.