Unavngivet indlæg

Oprettelsesdato: Sep 27, 2020 1:34:12 PM

Tirsdag den 16. august 2022 kl. 19.00

Generalforsamling på Uldum Kro

Dagsorden iflg. vedtægter. Dagsorden kan bestilles hos formanden efter 9.7.2022. Punkter til dagsorden fra medlemmer skal sendes til formanden senest 6 uger før generalforsamlingen.

Familie & Samfund er vært ved et mindre traktement.

Efter generalforsamlingen vil Hospitalspræsten  i Herning holde foredrag.

Onsdag den 23. september 2020 kl. 19.00 

På Uldum Mølle

 Rundvisning på Uldum Mølle. Derefter foredrag 

ved tidligere plejehjemsleder på Nedergaarden Else-Marie Rasmussen -En dag med demens.

Vi får kaffe med boller-lavet ar møllens mel.

Pris for medlemmer kr.75,- ikke medlemmer kr.100.-

Tilmelding senest den 10. september.

Ida Sønderskov tlf. 29 46 58 39, Mail mosterida39@gmail.com

Else Duedahl tlf.97 18 29 14 ,Mail jdkbrogaard@mail.dk