Læborg

Læborg Lokalforening

Formand: Sanne Ravn – ibsa@profibermail.dk

Velkommen til en ny sæson i Familie og Samfund i Læborg.

2024

LÆBORG LOKALFORENING

Formand: Sanne Ravn – mail: ibsa@profibermail.dk

 

17. august: Foreningen bistår med forskellige opgaver i forbindelse med den årlige sportsfest.

Torsdag den 19. september kl. 19.00:

Besøg på Vejen Kunstmuseum med rundvisning af Therese Nielsen.

Tirsdag den 29. oktober kl . 19.00

Besøg hos Robotool, Vestermarksvej 10, 6600 Vejen. Robotool udvikler og producerer specialrobotter til industrien.

Tirsdag den 26. november kl. 19.00

Julehygge i klubhuset.

2025

Mandag den 6. januar kl. 13.45

Litteratur med Lisbeth Warming begynder.

Torsdag den 23. januar kl. 18 - 19.30

Fællesspisning i forsamlingshuset i samarbejde med forsamlingshusets bestyrelse.

Torsdag den 20. februar kl. 19.00

Sangaften i forsamlingshuset med Marie Ulsdal og Lisbeth Warming i samarbejde med menighedsrådet.

Torsdag en. 20. marts kl. 19.00

Generalforsamling i klubhuset.

Torsdag den 10. april kl. 19.00

Besøg hos Bøghs speedwaysamling, Drostrupvej 5.
LÆBORG LOKALFORENING

Formand: Sanne Ravn – mail: ibsa@profibermail.dk

 2023

17.-19. august: Foreningen bistår med forskellige opgaver

I forbindelse med sportsfesten.


Mandag den 4. september kl. 19

Besøg på Vejen Vandmølle, hvor Flemming Poulsen viser rundt på det nyrenoverede dambrug og fortæller om reguleringen af Gesten å.


Onsdag den 11. oktober kl. 19

Besøg hos Læborg Autohandel.

Rundvisning i veteranladen efterfulgt af et foredrag på ca. 1,5 time, hvor Søren Sørensen fortæller om sit liv som handelsmand og om hvordan Læborg Autohandel er kommet dertil, hvor den er i dag.


Tirsdag den 28. november kl. 19

Julearrangement i klubhuset med pakkespil.


2024


Mandag den 8. januar

Litteratur ved Lisbeth Warming starter.

Der læses en bog over 6-7 gange.


Torsdag den 25. januar kl. 18-19.30

Fællesspisning i forsamlingshuset i samarbejde med forsamlingshusets bestyrelse.


Torsdag den 22. februar kl. 19

Sang i forsamlingshuset med Marie Ulsdal og Lisbeth Warming i samarbejde med menighedsrådet.


Torsdag den 21. marts kl. 19

Generalforsamling i klubhuset.


Torsdag den 11. april

Besøg på gartneriet Lille Veum. Tidspunkt oplyses senere.


2021

Onsdag d. 16. september kl 19

 Besøg hos ”Vin for dig” i Brørup. Tilmelding.

 

Onsdag d.21. oktober kl 1900

 Besøg på politimuseum i Kolding med rundvisning.

Tilmelding.

 

Torsdag d. 26. november kl 19 i klubhuset

 Juleafslutning.

 

 

2021

 

Mandag d. 4. januar kl 13.45

Litteratur med Lisbeth Warming, i alt 6 gange, første gang hos Margrethe Udesen.

 

Torsdag d. 21. januar kl 18-19.30 i forsamlingshuset

 Fællesspisning i samarbejde med bestyrelsen i forsamlingshuset. Tilmelding.

 

Onsdag d. 24. februar kl 19 i forsamlingshuset

 Fællessang med Lisbeth Warming og Bo Thomsen. I samarbejde med menighedsrådet.

 

Torsdag d. 18. marts kl 19 i klubhuset

 Generalforsamling.

 

Onsdag d. 7. april kl 19

Besøg ”Hos Lisbeth” i Brørup. Tilmelding.

 

Lørdag d. 8. maj

 Udflugt til Brunkulslejren i Søby. Tilmelding. 

------------------  o  ------------------

2019

15. – 17. august Sportsfest i Læborg

Sælge kaffe og kage torsdag samt arrangere frokost lørdag.

Lørdag den 20. august kl. 13.00

Udflugt til ”Fjordenhus” i Vejle havn. Bygningen bliver kaldt Vejles nye vartegn, den er tegnet af arkitekt Olavur Eliasson på bestilling af  Kirk finans, der også har til huse på 1. sal. Vi får en guided rundvisning. Tilmelding nødvendig. Se mere på www.fjordenhus.dk

Tirsdag d. 1. oktober kl 19:00 

I forsamlingshuset:” En enkeltbillet fra København til Rejsby”  Lone Clausen  beretter om et spændende og udfordrende liv fra by til land.

Onsdag d.6. November kl 19:00 

I forsamlingshuset: ”Alle veje fører til Rom.” Jørgen Bruun, Holsted vandrede i efteråret 2018 fra hjemmet til Peterspladsen i Rom, han fortæller om  oplevelser fra den 3000 km lange vandring.

Onsdag den 4. december kl. 19.00

Julehygge i klubhuset.

2020

Mandag den 6. januar kl. 13.45

Litteratur ved Lisbeth Warming 

Torsdag den 23. januar kl. 18.00 – 19.30  

Fællesspisning i Læborg Forsamlingshus.

Torsdag den 20. februar kl. 19.00

Læborg Forsamlingshus: ”Sang i forsamlingshuset” med Lisbeth Warming 

og Bo Thomsen i samarbejde med menighedsrådet.

Onsdag den 18. marts kl. 19.00

Klubhuset: Generalforsamling.

Torsdag den 1. april kl. 19.00