Sydjylland‎ > ‎Lokalforeninger‎ > ‎

Askov-Malt


 
 

Askov Lokalforening

Formand: Anni Bennetzen – mail: atbennetzen@hotmail.com

 2021

Fredag den 15. okt. kl. 14.00

Besøg på Askov Polster, Jelshøjvej 27.

Afgang fra Dammen kl. 13:45

Entré 30 kr. Kaffe og kage klarer vi.

Husk tilmelding 

Tirsdag den 26. oktober kl. 19:00

Foredrag på Knudepunktet med Helle Juhl (arr. Familie og Samfund, Sydjylland)

Torsdag den 2. december kl. 19.00 på Birkely

Julehygge med fællessang, kaffe og bankospil.

Entré 30 kr.

Husk pakke til bankospil.

2022

Skolekøkkenet på Askov Malt skole.

(dato følger)

Litteratureftermiddage med Edit Schmidt:

Entre: hver eftermiddag 20,-kr.  Kaffe og kage klarer værtinden.

Mandag den 10. januar kl. 14:00

Hos Inger Barsballe, Sandmarken 11

Mandag den 24. januar kl. 14:00

Hos Herdis Knudsen, Søndervangvej 7

Mandag den 7. februar kl. 14:00

Hos Anni Bennetzen, Møllevej 16

Mandag den 21. februar kl. 14:00

Hos Kirstine Jørgensen, Ø. Skibelundsvej35


Tirsdag den 22. marts kl. 19.00 på Birkely

Generalforsamling.

Foreningen er vært med ost og vin.


 


 

Askov-Malt