Sydjylland


Sydjylland

Udflugt lørdag den 11. juni 2022

 

Afgang med bus fra Uno-X, Vestermarksvej 2, Vejen kl. 8.15.

 

Vi kører sydpå, undervejs en lille pause, hvor der bydes på kaffe og et rundstykke. 


Første stop er i Møgeltønder, hvor vi skal have en guidet tur på Schakenborg Slot

 

 


Herefter går turen til Den Gamle Digegreves gård. Vi får en lille rundvisning og fortælling om gårdens historie hvorefter vi skal nyde en 2-retters middag med en genstand til.

 

 


Turen fortsætter til Marsk Tårnet. Når man er kommet de 35 meter op, enten med trapper eller elevator, er der rig mulighed for at opleve hvordan himmel og hav går i et med horisonten.

 

 


Eftermiddagskaffen med bolle og lagkage indtages på Agerskov Kro.

Forventet hjemkomst til Vejen ca. kl. 18.00.

Pris: 475,- kr. for medlemmer og 870,- kr. (kostpris) for ikke medlemmer. Indbetales senest den 1. juni til konto i Danske Bank: 1551-8755601431.

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet senest den 1. juni til Anne Marie på mail: villyfs@profibermail.dk eller mobil nr. 23 72 64 27.

Ved flere tilmeldinger end der er pladser, oprettes venteliste. 


 ----------------- o -----------------

Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19.00 på Knudepunktet

Helle Juhl vil fortælle om sin nyeste bog, der er udkommet i år: Jutlandia - Krig, kald og kærlighed,

 der beretter om de danske sygeplejersker, der ydede humanitær bistand under Koreakrigen på hospitalsskibet Jutlandia fra 1951 - 53. 

Onsdag den 11. maj 2022 kl. 18.00

Tema-aften i Læborg Forsamlingshus med Poul Arndtzen 

Onsdag den 6. april 2022 kl. 19.00 på Knudepunktet: 

Generalforsamling i Familie og Samfund Sydjylland

Dagsorden:

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere

Formandens beretning

Kassererens beretning

Beretning fra arbejdsgrupperne

Valg af formand (hvert 2. år jf. § 4 stk. 6)

Valg af revisor + suppleant

Indkomne forslag

Eventuelt

 

Efter kaffen: Årsmøde i Vejen Aftenskole

 

Gældende for generalforsamling og årsmøde:

Der fremlægges 2 årsregnskaber pga. aflysning i 2020

 

 ----------------- o -----------------

 Alle er velkomne

 

Et medlemskab giver adgang til arrangementer i både lokalforeninger og hovedforeningen Sydjylland.

 

Et medlemskab gælder fra 1. juli til 30. juni.

 

Læg især mærke til generalforsamlinger, det er her,

du har mulighed for indflydelse.

 

Ret til ændringer forbeholdes.

-------------------  o  --------------------

Velkommen til Familie og Samfund Sydjylland

Hos os kan du deltage i mange spændende arrangementer, få inspiration på vores hjemmeside.

Familie og Samfund Sydjylland

Er du interesseret i at være med,
kan du kontakte vores  regionsformand:

Grethe Friedrichsen

E-mail: sydjylland@familieogsamfund.dk

eller lokalforeningen

-------------- o ---------------- 

--------------- o ----------------- 
Mere om vores næste arrangementer kan du finde i kalenderen:


Sydjylland
Set og Sket

  • Tema aften: Asiatisk mad Onsdag den 11. maj 2022 kl. 18.00i Læborg ForsamlingshusPoul Arndtzen og hans kone Ida vil præsentere aftenens emne og guide os gennem aftenen med snak og billeder ...
    Sendt 13. maj 2022 04.49 af Sydjylland Familie og Samfund
  • Udflugt til Fyn 2019 Udflugt lørdag den 15. juni 2019 Afgang med bus fra Papuga Tømmervej 3, Brørup kl. 7.50og opsamling ved Uno-X Vejen kl. 8.00.Vi kører ad kønne ...
    Sendt 18. aug. 2020 13.01 af Sydjylland Familie og Samfund
  • Årets Tema: Kalvekød, en overset delikatesse? Inviterer til en inspirerende, lærerig og forhåbentlig velsmagende aften. Årets tema er:  Kalvekød, en overset delikatesse? Onsdag den 15. maj 2019 kl. 18.00 i Læborg Forsamlingshus   Poul Arndtzen guider ...
    Sendt 28. maj 2019 12.33 af Sydjylland Familie og Samfund
Viser post 1 - 3 af 13. Vis flere »

sydjylland