Årsmøde 2017

Oprettelsesdato: Mar 06, 2017 10:18:8 AM

100 medlemmer deltog i den årlige generalforsamling tirsdag 28. februar i Aulum Fritidscenter.

Aftenens startede med generalforsamlingen, hvor regionsformand Mie Jensen aflagde en fyldig beretning om aktiviteterne i det forgangne år og manede til sund fornuft i en tid, hvor det er svært at være forbruger - med så mange modstridende informationer.

Elna Bækgaard var udrejst, så Marie Christiansen fremlagde regnskabet for 2016, der balancerer med 331.092 kr.

Marie fremlagde også budgettet for 2017 - med en balance på 202.500 kr.

Beretning og regnskab blev godkendt

Indkomne forslag

Langhøj fremlagde et forslag om, at regionens formue bør nedsættes væsentligt - og at pengene i stedet bør komme lokalforeningerne til gavn. Fx i form af en nedsættelse af regionskontingentet på 175 kr.

Det førte til en længere debat om, hvorvidt de 175 kr. er for meget (har ikke været ændret i 17 år) eller hvad beløbet så skal være. Første afstemning viste, at der kun var to stemmer for Langhøjs forslag om en nedsættelse til 125 kr. Anden afstemning med en nedsættelse på 25 kr. fald også. Herefter er regionskontingentet stadig 175 kr.

Omvendt var der flertal i forsamlingen for at regionen igen kører en medlemskampagne. Og der var udbredt enighed om, at generalforsamlingen skal være gratis.

Mie Jensen blev genvalgt som formand for en 2-årig periode og der var også genvalgt til: Elin Jensen, Rom, Marie Christiansen, Bremdal, Maria Tylvad, Rækker Mølle og Rita Jensen, Isenvad. Der var ligeledes genvalg til suppleanterne og til revisorer og revisor-suppleant.

  Humor i tilværelsen          Humor i tilværelsen

               Aftenens foredragsholder var tidl. sognepræst, kunstmaler m.v. Ejvind Nielsen, Århus.

               Som altid festlig og med mange skæve observationer fra danskernes hverdag.

               Så det blev et godt grin af slutte aftenen med