Landbrugsbesøg hos Egon Bech Jensen

Oprettelsesdato: Jun 17, 2014 11:10:57 AM

Torsdag den 1. maj besøgte vi den økologiske landmand Egon Bech Jensen i Tøjstrup ved Auning hvor vi hørte om, hvordan man driver et moderne økologisk landbrug her i 2014. Vi fulgte forløbet fra de ca. 300 køer kom ind, blev malket og derefter ledt hen til deres natlogi, som var inde. De var ude på marken om dagen for at græsse men blev fodret under malkningen og i stalden, så man havde styr på foderindtaget.

De blev malket i en karrusel, der kørte lige så stille rundt, så det passede med, at de var færdigmalket, når de nåede rundt. Det var en bedre arbejdsstilling at stå nede og gøre dem klar. Der var forbindelse til en computer under malkningen, så man kunne følge hver eneste ko m.h.t. ydelse, goldning og problemer.

Det tog ca. 2 timer at malke og så skulle der ryddes op og gøres klar til natten og næste gang malkning.

 Vi var igennem staldene og så deres ”boligforhold” både køer, kvier og kalve.

    

Egon driver den 4. største økologiske besætning i Danmark og har investeret 17 – 18 millioner indenfor de senere år. Der blev også fortalt om marker, sædskifte og maskiner. Det er jo en imponerende maskinpark, der følger med i kølvandet på så stor en besætning, hvor det er vigtigt at fremtidssikre med henblik på videreførelse af bedriften.

Det var en meget veltalende og engageret fortæller, hvor man fik noget med sig hjem, selv om man ikke var så velbevandret i køer og deres dagligdag.