Ørsted Kirke

Oprettelsesdato: Sep 10, 2018 12:38:19 PM

Onsdag d. 15 august kl. 19 havde Familie og Samfund sat kirgårdsleder og kirketjener Frank Gjesing  stævne ved Ørsted kirke . Det var en stille aften, efter at regnen endelig var kommet. Vi var 28 personer, som samlede sig ved kirkens fine nye indgangsdør. Frank bød indenfor i en stemningsfyldt kirke, hvor der var tændt levende lys. Frank fortalte kort om sit virke ved kirken igennem 24 år. Alle de utallige kirkelige handlinger, han har medvirket til. Han har mødt mennesker her i både glæde og dyb sorg. Frank fortalte levende om kirkens historie. Ørsted kirke er oprindeligt opført år 1150. Igennem tiden har den gennemgået flere forandringer og tilbygninger. Anne Krabbe, frue på herregården Stenalt, har sat sit tydelige aftryk på det indvendige kirkerum. Frank fortalte, om den store gennemgribende renovering, som varede over et år og blev afsluttet december 2017. Vi så Margrete-runestenen, som har fået en mere fremtrædende plads. Initialerne på bænkegavlene. Hørte om det lille relikviegemme i alterbordet. Vi fik et indblik i det meget store og besværlige arbejde med at kalke kirken indvendigt. Der blev anvendt Rødvig kulekalk, alle flader har fået mindst 7-8 gange. Lyngå kalkmalerierne og andre dekorationer er blevet repareret af Nationalmuseet. Under arbejdet med at grave rør ned til den nye fjernvarme installation, opdagede man en hidtil ukendt krypt under gulvet. Den var tom, men formodes tidligere at have været gravkammer. Der blev givet tilladelse til at bruge krypten til fjernvarme anlæg. Hvilket lettede arbejdet. På kirkens hjemmeside, kan man læse om renoveringen trin for trin. På kirkegården så vi de gamle mindeplader, som oprindeligt lå inde i kirken. Spedalskhedsvinduet i koret mod syd. Vi hørte om den lille dør i koret. Så den tilmurede mandedør og forstærkningen med munkesten for at imødegå, at øst muren skulle skride ud og vælte. Ørsted kirke er åben alle dage fra kl.8-16. Alle interesserede kan kigge indenfor og se den meget smukke kirke. Derefter gik vi alle over i Sognegården til hyggeligt samvær, sange fra Højskole sangbogen og kaffe med hjemmebag.