Generalforsamling 2023

Dagsorden:

Forslag som ønskes behandlet på årsmødet skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest6 uger før generalforsamlingen.

Hver lokalforening skal være repræsenteret og har 1 stemme for hver påbegyndt 100 medlemmer