Sønderjylland‎ > ‎

Set og sket


Højskoledag i Gråsten Slotskirke og på Gråsten Landbrugsskole

indsendt 23. mar. 2020 12.56 af Soenderjylland Familie og Samfund   [ opdateret 23. mar. 2020 14.58 ]

Højskoledag tirsdag den 10 marts 2020. En fantastisk dag startede med 106 personer i  Gråsten Slotskirke. Der fik vi kirkens historie. Det første Gråsten slot var et lille jagtslot opført i midten af 1500 tallet. Efter branden i 1603 opførtes et nyt slot, det brændte endnu en gang. Det nuværende Gråsten Slot stammer fra 1759. I 1920 overtog staten slottet, det blev anvendt til retslokaler, samt bibliotek. I 1935 blev slottet overdraget til det daværende Kronprinspar. Slottet er efter Dronning Ingrids død overgået til H.M. Dronningen. Slotspræsten Hanne Bejerholm Christensen fortalte om den smukke alterdug og messehagel som Dronningen har broderet, og som er afstemt i farverne. Derefter kørte vi til Landbrugsskolen, hvor vi blev budt velkommen af pedellen Thomas, og fik formiddagskaffe. Derefter foredrag ved forstanderen og pedellen, de fortalte meget spændende om skolens historie. Skolen blev officielt indviet foråret 1924. Efter genforeningen 1920, var der en kreds af borgere, der mente man skulle ha en Landbrugsskole i Sønderjylland, der var stiftende generalforsamling i 1922, derefter opkøbte man gården Fiskbæk, og derefter gik byggeriet igang. Det første elevhold startede i 1924. Siden er skolen udviet mange gange, idag har de plads til 200 elever, 180 sengepladser. Skolen bygger på mange traditioner, er en selvejende Erhvervsskole, kan i 2024 fejre 100 års jubilæum. Skolen dyrker 225 ha., har 200 køer, 330 grisesøer, samt lidt høns. Driver Naturskole i samarbejde med Sønderborg Kommune. Har 60 ansatte, 50 fuldtidsstillinger, en omsætning på 50 mill., hvor de 12 mill. er fra landbruget. Efter en spændende rundvisning tilbage til en lækker middag. Derefter foredrag med Theresia Treschow-Kühl fra årgang O, fortalte meget spændende om, hvordan det som familie, var at medvirke i programmet, det pludselig at blive kendt og genkendt, og især for datteren Rachel. Theresia blev uddannet præst i 1992, er idag præst ved Felsted Kirke. Derefter afslutning med kaffe og kage.Birgitte takkede for en rigtig god og givende dag. Stor tak til Gråsten Landbrugsskole.


Unavngivet indlæg

indsendt 13. dec. 2019 04.52 af Soenderjylland Familie og Samfund   [ opdateret 13. dec. 2019 04.56 ]


Højskoledagen

indsendt 5. mar. 2019 15.04 af Soenderjylland Familie og Samfund   [ opdateret 7. mar. 2019 08.30 ]

 
 
 
Højskoledagen Højer Kirke og Højer Efterskole, tirsdag den 5 marts. Vi var 56 personer, startede kl. 9 i Højer Kirke, hvor sognepræst Claus Egelund, på en meget spændende måde fortalte om den omfattende restaurering af kirken i 2009, hvor alt blev skilt ad, lige fra prædikestolen, altertavlen, døbefonten o. s. v., der blev pudset og kalket, lagt nyt sildebens teglgulv, hele restaureringen tog 11 måneder, kirken fremstår nu meget smuk. Claus Egelund blev indsat i 2008, er den 4 præst siden genforeningen. Derefter til Efterskolen, hvor vi fik kaffe med lækker hjemmebag. Forstander Mads Hegaard Hansen bød velkommen, derefter samledes vi i foredragssalen, hvor forstanderen fortalte om skolen og dens værdier, den er en grundtvigiansk skole, har 21 ansatte, 8-9-10 klasser, underviser i boglige fag praktisk/ kreative blokfag. I dag profilerer skolen sig med , kampsport, esport, japansk, spring, dans/rytme samt fællesgymnastik. Mads Hegaard Hansen blev ansat i 2017, kommer fra Thy, forelskede sig i det sønderjyske, fortalte meget spændende om sin opvækst, uddannelse og synet på de unge mennesker. Derefter rundvisning af eleverne, lækker middag.Sangtime med Bodil Dibbern, tidligere forstanderfrue på skolen fra 1987-2005, Bodil havde sammensat et foredrag , De fire årstider, med sang og fortællinger, krydret med smukke billeder, fortalte om de forskellige digtere, sluttede med den smukke sang Linedanser. Birgitte takkede for en god dag. Stor tak til Højer Efterskole

Marianne Sørensen Mad i Agerskov

indsendt 1. mar. 2019 04.57 af Soenderjylland Familie og Samfund   [ opdateret 3. mar. 2019 07.57 ]

En dejlig aften hos Marianne Sørensen Mad i Agerskov med en fantastisk opbakning. Marianne Sørensen fortalte de 92 deltagere fra hele regionen om sit mad-eventyr - fra den spæde start, hvor hun kom i erhvervspraktik på Agerskov Kro. Senere kom hun  i lære på kroen, blev uddannet kok og arbejde her i 17 år samt om forløbet og processen til hvor hun er i dag med en meget stor forretning. Emnerne madspild og fællesspisninger, som er oppe i tiden, blev også berørt. Herefter var der rundvisning i både køkken og "Snep-husene" (selskabslokalerne), hvorefter vi afsluttede med en rigtig lækker tapas tallerken. Tak til Marianne for en rigtig god aften.
 
 
 
 
 
 
 
 

Juletur Viborg

indsendt 27. dec. 2018 12.29 af Soenderjylland Familie og Samfund

Tirsdag den 4 december var Familie og Samfund Toftlund og Agerskov på den årlige juletur, som gik til Mønsted Kalkgruppe og Viborg.
63 glade personer startede kl. 7.30 fra Agerskov kro. Første stop Mønsted Kalkgruppe, hvor vi fik vores medbragte kaffe og rundstykker. Derefter rundvisning med guide i Kalkgruppen, hvor hele historien blev fortalt, fra senmiddelalderen hvor kalken blev hugget løs, og båret ud med håndkraft. Kalken blev brugt til opbygning af kirkerne, 1953 var sidste år , der blev brudt kalk, 1997 erhvervede Skov og Naturstyrelsen Mønsted Kalkgruppe, idag er det et yndet udflugtsted, meget spændende. Der overvinter årligt 18.000 flagermus. Derefter kørte vi til Viborg, hvor vi mødtes med to guider, derefter rundvisning i den gamle smukke by, som er en af de ældste byer i Danmark bl. andet Domkirken som er et besøg vær. Derefter på egen hånd, ankomst Agerskov kl. 21, efter en meget spændende tur.

Familie på Farten - Vandring for livet

indsendt 4. nov. 2018 12.00 af Soenderjylland Familie og Samfund

Mandag den 22 oktober 2018 kl. 19.00, var vi 80 personer samlet i Hovslund Forsamlingshus, til et meget spændende foredrag med familien fra Give.
I næsten 30 år har Familie på Farten kørt Danmark rundt for at fortælle om deres oplevelser langs alverdens landeveje - for som Anne Grethe og Helge siger, så er den største glæde her i livet at dele sin glæde med andre. Familie på Fartens foredrag er jordnære og livsbekræftende, så alle kan være med.
Helge lovede at gå hjem fra Nordkap, hvis naboen holdt op med at ryge. Naboen blev røgfri og Helge på 69 år snørede vandrestøvlerne. På 73 dage gik han 3500 kilometer fra Nordkap hjem til Give. Undervejs var Anne Grethe i den gamle landcruiser hans uundværlige støtteteam. Foredraget var en smuk palet af smuk natur og spændende mennesker, samt en masse smuk musik, samt en varm fortælling om, at når to står sammen, så bliver det umulige muligt - også at samle mere end 200.000 kr. ind til Kræftens Bekæmpelse. Stor tak til familien fra Give

Agerskov og Omegn - Når hele familie bliver ramt af Alzheimers

indsendt 4. okt. 2018 07.30 af Soenderjylland Familie og Samfund

Mandag, den 1. oktober 2018 var Friplejehjemmet Møllevangen i Agerskov rammen om et foredrag med Christian Jacobsen, Løgumkloster. 

Han fortalte ærligt og medrivende om livet når ens ægtefælle får dianogen Alzheimers demens.  

54 år og alt kører på skinner, men pludselig er der ingen skinner mere og man er på 24/7. Hvilke tanker gør man sig som ægtepar og senere alene som ægtemand under hele dette forløb og sidenhen, når beslutningen om plejehjem kommer tæt på. 

Desuden medvirkede demenskoordinatorer m.fl. fra Tønder Kommune.

Møllevangen og Familie og Samfund, Agerskov og Omegn  havde i fællesskab arrangeret denne aften med et kæmpe fremmøde helt ud over hvad man kunne forvente - 184 deltagere og nogle måtte desværre gå forgæves. 

 
 
 
 

Regionsgeneralforsamling torsdag den 5 april 2018, Kalvø Badehotel

indsendt 6. apr. 2018 05.19 af Soenderjylland Familie og Samfund

Familie og samfund, Region Sønderjylland, afholdt generalforsamling torsdag den 5 april 2018, på Kalvø Badehotel.
Vi var 37 personer, generalforsamlingen blev afviklet iflg. vedtægterne. Formanden Birgitte Neldeberg Ravn aflagde en fyldestgørende beretning, med udgangspunkt, DET ER IKKE DET,DU SIGER, DET ER MÅDEN,DU SIGER DET PÅ. Vi kan vælge at se det fra den positive side, eller den negative side, i Familie og Samfund vil vi gerne være positive. Regnskab og budget blev gennemgået, ved kasserer Birgit Holm, et par enkelte spørgsmål, godkendt. Orientering om lokalforeningerne, genvalg af regionsformanden. Efter generalforsamlingen fortalte Hrolf Thorulf om skibsreder Bruhn på Kalvø, og om Kalvø´s storhedstid. En meget spændende fortælling.Afslutning med en lækker Kalvø platte, kaffe og kage. Formanden takkede for en god aften.

Højskoledag Gram Efterskole

indsendt 7. mar. 2018 14.29 af Soenderjylland Familie og Samfund

Tirsdag den 6 marts 2018 deltog 64 personer til årets Højskoledag. Vi mødtes i Gram kirke, hvor sognepræst Johannes Gjesing bød velkommen, fortalte om, hvor vigtig det er , at kæmpe for det man tror på. Gram kirke er en lille smuk kirke, vi fik fortællingen om ST. Thøgers Kirketårn/kapel i Enderupskov, som blev bygget i 1200 tallet. Præsten var Hans Fynbo, han kæmpede for det han troede på, blev afskediget, fordi han ikke ville frasige sig sin katolske tro. Da han døde i Ribe, blev han begravet foran sit hus. Derefter fik vi historien om pasto Philipsen, som var præst ved Gram kirke i 1925, blev kidnappet en lørdag, hvor han var ved at skrive søndagsprædiken, måtte igennem et forfærdeligt døgn, inden han kom tilbage til præstegården, kidnapperen udgav sig for at være advokat Rosen, men i virkeligheden var det storforbryderen Mozart Lindberg. Philipsen blev berømt på den historie. Derefter til Gram Efterskole, hvor forstander Svend Hansen bød velkommen, og fortalte om skolen, som er 20 år, skolens formål er at skabe et solidt fundament for elevernes fremtidige tilværelse. Det vigtigste er, at få eleverne til at tro på sig selv og andre mennesker, som løftestang til det projekt benytter han HØJSKOLESANGBOGEN . Skolen har 50 elever, men arbejder på at komme op på 60-70. Derefter rundvisning af eleverne. Så var der tid til en lækker frokost. Derefter foredrag ved journalist Flemming Nielsen, fortalte den sandfærdige beretning om sine tipoldeforældre Annehelene og Paul`s dramatiske liv nord og syd for grænsen, Paul kom med i krigen 1864, skulle igennem de grusomste ting inden han døde maj 1864, Annehelene giftede sig igen, måtte også igennem en grusom skæbne, da voldtægtsforbryderen Peter Ludvigsen færdedes på egnen, han planlagde et indbrud, men endte med at myrde  Annehelene, Peter Ludvigsen blev dømt i flere sager, henrettet den 3 september 1897. En meget spændende fortælling. Svend Hansen og Birgitte takkede for en rigtig god dag

Besøg på Tønder Fælleskøkken

indsendt 8. feb. 2018 05.32 af Soenderjylland Familie og Samfund

 Tirsdag den 6 februar 2018, var vi 52 personer på et meget spændende besøg på Tønder Fælles Køkken. Det er et moderne storkøkken, hvor maden bliver lavet fra bunden, med de bedste råvarer. De leverer mad til hjemmeboende visiterede borgere i hele Tønder Kommune, samt til 6 modtagerkøkkener  på plejehjemmene, hvor de så anretter maden. Køkkenchef Bjarne Petersen og økonomaen viste rundt,  fortalte om den særlige lyn nedkølingsteknik de bruger, samt hvordan maden bliver pakket ilt fri i portioner, derfor den lange holdbarhed, de tilbyder 10 forskellige retter, alt fra vegetar, glutenfri, sukkerfri, smørrebrød, o.s.v., der er 29 ansatte, kan lave mad til 550 personer, borgerne får maden leveret en gang ugentlig. Et nyt projekt som de arbejder på er SPISEVENNER, ( der er bevilliget penge fra staten ) hvis man har lyst til at spise sammen med en borger, kan der bestilles ekstra portioner. Efter rundvisningen var der smagsprøver af , forretter, hovedretter, og desserter, meget lækkert, derefter kage og kaffe, en meget interessant aften. Tak til Bjarne Petersen og hans personale. 

1-10 of 51