Sønderjylland‎ > ‎

Set og sket


Unavngivet

indsendt 20. aug. 2017 05.02 af Soenderjylland Familie og Samfund


Toftlund/ Gåtur i Stensbæk plantage

indsendt 20. aug. 2017 03.14 af Soenderjylland Familie og Samfund

Onsdag den 23. august 2017, var vi 20 personer som mødtes med Else Lei ved Goliaths Hoved i Stensbæk plantage. En smuk sensommeraften. Vi gik en dejlig tur mod sydøst til Zigeunerpladsen, og tilbage langs Gelsåen. Derefter drak vi vores medbragte kaffe. En dejlig aften i den skønne plantage.

Agerskov - Køkkenhaven hos Christie´s Sdr. Hostrup Kro

indsendt 13. aug. 2017 23.08 af Soenderjylland Familie og Samfund   [ opdateret 13. aug. 2017 23.10 ]

Den 19. juni 2017 var vi 24 deltagere på tur til køkkenhaven ved Christie´s Sdr. Hostrup Kro, hvor kroens gartner Knud Jessen fortalte om livet og årets gang i køkkenhaven. Her dyrkes og eksperimenteres med mange forskellige  grøntsager uden brug af kemikalier og i tæt samarbejde med kroens kokke. Efter rundvisning i den store køkkenhave var der et flot kaffebord, hvor kroens unge kok fortalte om samarbejdet med Knud - ønsker og muligheder for nye tiltag - og hvordan han bruger køkkenhavens spændende indhold. Køkkenet har over lang tid f.eks. udviklet en rucola sorbet, som vi fik smagsprøver på.

Regionen/Højskoledag på Sundeved Efterskole

indsendt 19. mar. 2017 13.43 af Soenderjylland Familie og Samfund

Tirsdag den 7 marts 2017, var vi 72 personer på højskoledag på Sundeved Efterskole, vi startede kl 9.00 i Varnæs Kirke, med en kort andagt ved pensioneret sognepræst Erik Monrad, der talte over emnet Den Gode Hyrde. Derefter morgenkaffe på Sundeved Efterskole. Forstander Peter Juhl bød velkommen, viste rundt på skolen, kører 8-9-10 klasser, har plads til 156 elever, 77drenge og 79 piger. Startede i 1957 som ren pigeskole i foråret, drenge i vinter halvåret, fra 1981 blandet hold, så skolen har 60 års jubilæum i år, der er 38 personer ansat. Derefter samledes vi i foredragssalen, hvor Peter Juhl fortalte om skolens værdier, og det at værne om fællesskabet, hvordan skolen fik sit navn, fortalte historien om Fritz Clausen som var født på egnen i 1893, tysk militærlæge 1943, kom til Frøslev 1945 , døde 5 dec. 1947. Har morgensang hver morgen, undervisningen er niveau opdelt, helt igennem en flot skole. Derefter en meget lækker frokost, et flot farve sammen spil. Derefter kom tidl. Biskop Karsten Nissen Viborg, og holdt foredrag over emnet, De stærkeste rødder har træer i blæst, sproget og sindelaget hører sammen. Den modgang der ikke knækker os, gør os stærke. Ingen er uundværlige, men alle sammen er vi uerstattelige. Der blev sunget indimellem, afslutning med lækker kage og kaffe, Birgitte takkede for en rigtig dejlig dag.

Regionen/Drop madhysteriet

indsendt 26. feb. 2017 11.55 af Soenderjylland Familie og Samfund

Drop madhysteriet- find balancen og få overskud i hverdagen. Onsdag den 8 februar var vi 50 personer samlet i Regionen, hvor diætist Marlene Iskov , på hendes livlige og spændende måde fortalte om, at det skal være sjovt, at leve sundt og finde balancen fra alle hylder. Vi ved jo alle, hvad der er sundt og usundt, men vi skal lige ha det frisket op . Så husk at spise mange grøntsager, mere fisk ( de fede fisk ), spar på kødet, vælg proteiner ( kikærter og humus ), fuldkorn og skyr. Undgå for meget alkohol og chokolade, det skal brændes af ved lange gå ture. Intet er sundt eller usundt i sig selv, det handler om mængder og prioritering. Vi fik lækre smagsprøver undervejs, bl.a. ristet grønkål, rødbedekage og kaffe.

Toftlund Besøg i Sundhedshuset

indsendt 6. feb. 2017 05.42 af Soenderjylland Familie og Samfund

Besøg i sundhedshuset, onsdag den 1 februar var vi 42 personer på besøg i sundhedshuset, hvor læge Agata Brylska fortalte og viste rundt. Ideen startede i 2014 om der skulle være et sundhedshus på det gamle Rådhus, det blev en realitet, og indviet 16 marts 2016. Alle blev nu samlet under et tag, læger, sygeplejersker, hjemmeplejen,sundhedsplejen, genoptræning, fodterapeut, socialpsykiatrien, og desuden vil rådgivningscentret, arbejdsmarkedsområdet og selvhjælp sydvest benytte husets faciliteter.Sundhedshuset er etableret i et samarbejde mellem Tønder Kommune, region syd danmark. Udgiften til etableringen udgør godt 11 mill. kroner, husets areal er på ca. 2600 kv. m, og derudover har socialtilsyn syd lokaler i den ene fløj af bygningen. Afslutning med kaffe og kage, en rigtig interessant aften.

Agerskov - Besøg i Bovlund Frimenighedskirke

indsendt 18. jan. 2017 13.49 af Soenderjylland Familie og Samfund

Vi startede 2017 med et besøg hos digterpræsten Sten Kaalø i Bovlund Frimenighedskirke.

En flok på 26 samledes i den smukt renoverede kirke, hvor Sten Kaalø fortalte om den tyske reformator Martin Luther og hans 95 teser, som på mange måder blev startskuddet til reformationen og opgøret med den katolske kirke og som ændrede det religiøse landkort i Europa. Kaalø fortalte videre om Grundtvig og hans kristendomssyn, og hvilken betydning dette har haft for den danske folkekirke, som vi kender i dag.

Også fortællingen omkring Bovlund Frimenigheds opståen i 1879 i perioden under tysk fremmedherredømme og inspireret af Grundtvigs frihedstanker, om den første præst L.B.Poulsen og de danske holdninger som prægede sognet og viljen til i 1896 at bygge en dansk kirke med hjælp fra bl.a. Vallekilde Højskole.

En grundtvigsk frimenighed er en evangelisk-luthersk menighed, som man kender det fra Folkekirken. Som medlem af en grundtvigsk frimenighed er man ikke medlem af Folkekirken. Det betyder bl.a. at menigheden ikke står under tilsyn af provst og biskop, men den øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der vælger en bestyrelse. Menigheden består af ca. 250 medlemmer.

Efter højtlæsning af 4 udvalgte digte af Sten Kaalø var der kaffe i konfirmandstuen og tid til spørgsmål om bl.a. kirken og Kaalø´s forfatterskab m.v.

Kirken og præsten er så absolut et besøg værd.

Sønderjylland Toftlund/Besøg hos Kirsten og Anders Carl Schmidt Susvind

indsendt 16. jan. 2017 08.49 af Soenderjylland Familie og Samfund

Mandag den 9. januar var vi 36 personer, på besøg hos Kirsten og Anders Carl Schmidt Geestrup. De driver et hønseri med 16.000 høns, leverer 5 mill. æg årligt til Danæg. Anders Carl fortalte om opstarten, med 100 høns så 300, og frem til i dag. Hele produktionen lige fra foder, til hønsene bliver aflivet, og nye sat ind, en gang årligt. Derefter en rundvisning i pakkeriet, og et kik ind til hønsene, derefter blev båndet tændt, så vi kunne følge æggene, til de lå smukt i bakkerne. En meget interessant aften, afslutning med kaffe og kage, hvor der blev stillet mange spørgsmål.

Adventsmøde på Herrestedgård

indsendt 21. dec. 2016 15.09 af Soenderjylland Familie og Samfund

Torsdag den 8 december havde vi adventshygge på Herrestedgård, 30 personer var mødt op, sognepræst Marianne Zeuthen læste julehistorier, Mette Clausen spillede til julesalmerne, der blev serveret kaffe med julebag, derefter banko, en hyggelig optakt til julen.

Toftlund/Agerskov Juletur

indsendt 4. dec. 2016 01.29 af Soenderjylland Familie og Samfund

Tirsdag den 29 november var Toftlund/ Agerskov på den årlige juletur. 59 personer startede kl 8.00 med bus fra Agerskov mod Odense. Første stop var Strib
Automobilmuseum, en fantastisk oplevelse at se så stor  en samling, har primært amerikanske biler fra 1920 og 1930 erne, samt en Renault fra 1909, tidligere tilhørt
Schackenborg Slot som eneste ejer, der drak vi vores medbragte kaffe og rundstykker. Derefter gik turen til Odense, guide med i bussen, en tur rundt omkring havnen,
derefter til Stige Ø, den gamle losseplads, et meget flot område, derefter guidet tur rundt i det indre Odense, bl.a. H. C. Andersens hus, samt domkirken med den flotte
altertavle, derefter på egen hånd, afgang igen kl. 18.30. En fantastisk tur med godt vejr, og alle hyggede sig.

1-10 of 36