Midt-Vest‎ > ‎

Dagsorden generalforsamling

1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning
3: Forhandling om beretning
4:  Regnskab og budget
5: Behandling af indkomne forslag
6: Forslag fra bestyrelsen
7: Valg af formand - ikke på valg
8: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
    På valg er: Kaja Andersen, Bonnet - Marianne Nørsøller, Langhøj, Hanne Ellgaard Kristensen, Hover, Elna Bækgaard, Tanderupkær
9: Valg af revisor og revisorsuppleant
10: eventuelt
Forslag, søm ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være sendt skriftligt til regionsformanden senest 6 uger før.
Hver lokalforening har  stemme for hver påbegyndt 100 medlemmer pr. 1. juni 2017.
Comments