Midt-Vest‎ > ‎

Dagsorden generalforsamling

1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning
3: Forhandling om beretning
4:  Regnskab og budget
5: Behandling af indkomne forslag
6: Forslag fra bestyrelsen
7: Valg af formand - Mie Jensen på valg for en 2-årig periode
8: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
    På valg er:  Elin Jensen, Rom, Marie Christiansen, Bremdal, Maria Tylvad, Rækker Mølle, Rita Jensen, Isenvad
9: Valg af revisor og revisorsuppleant
10: Eventuelt
Forslag, søm ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være sendt skriftligt til regionsformanden senest 6 uger før.
Hver lokalforening har  stemme for hver påbegyndt 100 medlemmer pr. 1. juni 2017.
Comments