Midt-Vest‎ > ‎

Generalforsamling 2023

Dagsorden:
  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning om regionens virksomhed
  3. Forhandling om beretning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse af budget for 2023
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Forslag til bestyrelsen
  7. Valg af formand: Mie Jensen er på valg Valgperioden er 2-årig
  8. Eventuelt
  9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På Valg er: Elin Jensen, Rom, Maria Tylvad, Rækker Mølle, Marie Christiansen, Bremdal og Rita Jensen, Isenvad
  10. Valg af revisor og revisorsuppleant - for 2-årig periode
Forslag som ønskes behandlet på årsmødet skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest6 uger før generalforsamlingen.

Hver lokalforening skal være repræsenteret og har 1 stemme for hver påbegyndt 100 medlemmer

Comments