Midt-Vest‎ > ‎

Generalforsamling referat

1: Valg af dirigent - Hanne Ellgaard
2: Bestyrelsens beretning - Mie refererede til 2020-21 som et mærkeligt år pga. af Corona. Alligevel lykkedes det at gennemføre en række gode arrangementer.. Mies omdrejningspunkt for beretning var klima, klimamad, madspild og den opgave, der ligger i det fælles ansvar for at skabe en god fremtid - for os selv og ikke mindst børn og børnebørn. Hvis man følger kostrådene kan man faktisk spare op til 46 pct. CO2. Så spis mere grønt, mindre kød, spis lokale råvarer og spis efter sæsonen. Altsammen uden at være livsfornægtende. Og så er der al det andet, vi skal være obs. på, fx forbruget af plastik.
3: Forhandling om beretning - stor opbakning
4:  Regnskab og budget - regnskabet balancerer med 122.235,00 kr. Årets overskud er på 605,91 kr. Det blev ikke fremlagt budget, da nogle kommende arrangementer endnu ikke er endeligt aftalt. Budgettet bliver sendt ud til foreningerne. Hvilket der var opbakning til.
5: Behandling af indkomne forslag - der var ingen
6: Forslag fra bestyrelsen - ingen
7: Valg af formand - Mie Jensen er ikke på valg. Er valgt for en 2-årig periode
8: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
    På valg er:  Kaja Andersen, Bonnet, Hanne Ellgaard Kristensen, Hover, Elna Bækgaard, Tanderupkær - genvalg. Suppleanter til bestyrelsen: Anni Nielsen, Rom, Margit Thomsen, Velling, Birthe Gjerulff, Bremdal
9: Valg af revisor og revisorsuppleant - genvalg afKaren Kristensen, Isenvad, suppleant Lene Dalsgaard
10: Eventuelt - ingenting

Comments